Hala targowa w Mielcu

Hala targowa w Mielcu

Powierzchnia terenu ogółem   ok. 10530 m2
w tym:
Powierzchnie utwardzone             7890 m2
Nawierzchnie parkingów i jezdni   3235 m2
Nawierzchnie ciągów pieszych     4655 m2
Powierzchnia zabudowy                2400 m2

Projekt: 2016r.