Dom Kultury wraz z parkiem w Katowicach

Projekt Domu Kultury w rejonie os. Witosa w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w formie parku.

Budynek mieści salę wielofunkcyjną z widownią na 200 osób, salę baletową, salę do zajęć taneczno-ruchowych, pracownie plastyczne, miejsca spotkań oraz wiele innych, atrakcyjnych i potrzebnych dla mieszkańców funkcji.
Obiekt wyposażono w wysokowydajne urządzenia HVAC, w tym wentylację z odzyskiem ciepła, a także instalacje fotowoltaiczną, instalację wody „niebieskiej” (odzysk wody deszczowej na cele gospodarcze). Nasłonecznienie i nagrzewanie ograniczać będą zielone dachy oraz rośliny pnące na elewacji.
Parametry pracy będą sterowane oraz monitorowane centralnie przez integrację systemu BMS budynku z miejskim systemem monitorującym i nadzorującym zużycie energii i innych mediów.

Sąsiadujący teren zagospodarowano jako park. Maksymalnie wykorzystano w nim istniejącą zieleń, a jedynie udostępniono i podkreślono walory krajobrazu przyrodniczy w postaci naturalnego, młodego lasu.

Powierzchnia użytkowa:  ok. 1 600 m2
Powierzchnia terenu: ok. 2,3 ha

Projekt: 2021-2022 r.
Realizacja: od 2023 r.