Kamienica przy ul. Solec w Warszawie

Projekt koncepcyjny kompleksowego remontu i przebudowy budynku przy ul. Solec 46 w Warszawie wraz z doposażeniem w brakujące instalacje w celu uzyskania pełnowartościowych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Projekt obejmował:
• przebudowę wszystkich kondygnacji w celu doposażenia lokali w pomieszczenia
łazienek i wc dla uzyskania pełnowartościowych lokali mieszkalnych i użytkowych;
• przebudowę dróg ewakuacyjnych, w tym klatek schodowych, w celu doprowadzenie budynku do spełnienia wymaganych przepisami warunków ochrony przeciwpożarowej;
• termomodernizację budynku, obejmującą m.in. ocieplenie przegród i wymianę stolarki, wymianę wentylacji i instalacji ogrzewania wraz ze źródłem ciepła;
• wymianę instalacji;
• doposażenie budynku w dźwigi;
• zagospodarowanie terenu podwórza;

Charakterystyczne parametry obiektu:
• Powierzchnia zabudowy: 722m2
• Kubatura: ok. 12 700 m3
• Powierzchnia użytkowa ok. 1875 m2
• Projektowana liczba lokali mieszkalnych: 44
• Projektowana liczba lokali handlowo-usługowych: 8

 

Projekt: 2018r.