Park miejski przy Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne

Urządzenie parku przy urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: Urządzenie parku przy urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Zadanie obejmowało:

  • wykonanie nawierzchni chodników, alei, placów  i ścieżek
  • budowa kładki pieszo-rowerowej
  • wykonanie i wyposażenie placów zabaw oraz innych urządzeń rekreacyjnych w tym zjeżdżalni,  placu z urządzeniami zabawowymi wykorzystującymi wodę
  • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, urządzenie trawników, prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni istniejącej, urządzenie ogrodów tematycznych (różany, ziołowy itp.)
  • wykonanie systemu schodów, pochylni, alei,
  • wykonanie niezbędnych murów oporowych, zabezpieczeń skarp
  • wykonanie kurtyny wodnej (ze zraszaczami)
  • wyposażenie w ławki, siedziska, elementy małej architektury, oznakowanie
  • oświetlenie terenu
  • budowę zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniem zieleni izolacyjnej lub dekoracyjnej  (np. roślinność bagienna)

 

Projekt: 2017r.