Sale rozpraw w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

Projekt remontu sal rozpraw budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

Prace obejmowały wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego remontu osiemnastu sal rozpraw wraz z opracowaniem przedmiarów robót, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

Powierzchnia ok. 750m2

Projekt: 2017r.