Plac Pary i teren rekreacyjny przy zabytkowej KWK Ignacy w Rybniku

Rewitalizacja terenu przy zabytkowej kopalni KWK Ignacy w Rybniku – Plac Pary i teren rekreacyjny.

Projekt obejmuje rewitalizację poprzemysłowego terenu dawnej kopalni „Hoym”, obecnie zabytkowej kopalni KWK Ignacy, położonej przy ul. Mościckiego w Rybniku, w dzielnicy Niewiadom.

Motywem przewodnim jest przeplatanie się symboli kolejnych rewolucji przemysłowych:
Para wodna – której zaprzęgnięcie do pracy w maszynach parowych leży u podstaw pierwszej rewolucji przemysłowej.
Barwne światło – jako drugiej rewolucji, rozpoczynającej erę elektryczności.
Motyw pikseli – symbol trzeciej rewolucji przemysłowej, związanej z komputeryzacją.

Zasadniczą część stanowi teren rekreacyjny, wypoczynkowy, industrialne place zabaw oraz „ogród doświadczalny” pozwalający najmłodszym użytkownikom przeprowadzić samodzielnie, w ramach zabawy proste eksperymenty obrazujące  ciekawe zjawiska fizyczne.

Miejsce stanowić będzie miejsce codziennego wypoczynku i rekreacji, rozwoju poprzez zabawę,  a także tło dla spektakularnych wydarzeń kulturalnych.

Unikatową atrakcji stanowi „Plac Pary”, na które zaprojektowano spektakularną, pierwszą w Europie instalację multimedialną z użyciem pary wodnej oraz mgły.

Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną 2022 roku w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń publiczna zabytku”.

Powierzchnia terenu: ok. 2ha

Projekt: 2019 r.
Realizacja: 2022 r.