Zabudowa kwartału przy rynku w Mikołowie

Projekt budynku wielofunkcyjnego – stanowiącego zabudowę kwartału w rejonie Rynku w Mikołowie.

 

Projektowany budynek wielofunkcyjny mieszczący wydziału Urzędu Miasta w Mikołowie, powierzchnie biurowe pod wynajem oraz lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne. 
Zabudowa uzupełniająca – zagospodarowanie wyeksponowanego widokowo kwartału w otoczeniu zabytkowej zabudowy w rejonie Rynku w Mikołowie.

 

Projekt: 2017r.