Nowy projekt budynków mieszkalnych

Jeszcze przed końcem roku zawarliśmy umowę z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chorzowie, w sprawie projektu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Umowa przewiduje projekt dwóch budynków mieszczących łącznie 36 mieszkań. Zlokalizowane będą w rejonie ul. Topolowej w Łazach w woj. śląskim. Zakończenie projektowania planowane jest w połowie roku 2022.

00